Pozvání

Zveme Vás srdečně na Posvícensko-misijní neděli 23. října; malá hudební ukázka jako pozvánka.

Posvícensko-misijní neděle Tuto neděli se u nás v Lobendavě koná Posvícení a také misijní jarmark s misijním koláčem a dalšími pěknostmi.
Malé zamyšlení nad posvěcením chrámu od Origena

Z homílií kněze Origena na knihu Jozue

(Homilia 9, 1-2: PG 12, 871-872)

Jako z živých kamenů se z nás buduje chrám a oltář Boží

My všichni, kdo věříme v Krista Ježíše, jsme nazýváni živými kameny. V Písmu se totiž prohlašuje: I vy jste živé kameny, z nichž se staví duchovní chrám, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, pro Ježíše Krista milé Bohu.
Jak víme z vlastní zkušenosti s obyčejnými pozemskými kameny, do základů se nejprve kladou ty kvádry, které jsou pevnější a mohutnější, aby se na ně dalo spolehnout, že unesou tíhu celé budovy. Jistě si domyslíš, že některé živé kameny jsou zase určeny pro základy stavby duchovní. A kdopak jsou ti, co tvoří základy? Apoštolové a proroci. Neboť takto nás o tom poučuje sám Pavel: Jste postaveni na základech apoštolů a proroků a úhelným kamenem je sám náš Pán Ježíš Kristus.
Abys ovšem byl, milý posluchači, co nejvhodněji připraven ke stavbě této budovy, abys byl vybrán za jeden z kamenů co nejblíže základům, uvědom si, že vlastním základem této stavby, kterou jsme právě popsali, je sám Kristus. Neboť apoštol Pavel mluví takto: Nikdo totiž nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen, a tím je Ježíš Kristus. Takže blaze těm, kdo zbudovali své bohulibé a svaté stavby na tomto výtečném základu!
Avšak v této chrámové budově musí být také oltář. A já si myslím, že každý z vás, živých kamenů, je k tomu způsobilý, a že kdo je připravený dlít na modlitbách, ve dne v noci přednášet Bohu naléhavé prosby a předkládat mu oběti svých modliteb, každý takový patří k těm, z nichž Ježíš staví oltář.
A teď si všimni, jaké znamenité vlastnosti by měly ty oltářní kameny mít. Jak řekl zákonodárce Mojžíš, praví Písmo, oltář se má vybudovat z neporušených kamenů, kterých se nedotklo železo. Kdo je to ty neporušené kameny? Snad by těmi neporušenými a nedotčenými kameny mohli být svatí apoštolové, svou jednomyslností a svorností všichni společně tvořící jeden oltář. O nich se přece uvádí, že když se všichni svorně modlili, jako jedněmi ústy volali: Pane, ty znáš srdce všech.
Také my se aspoň snažme, abychom všichni svorně říkali totéž, abychom byli jedné mysli, abychom nekonali nic v řevnivosti ani pro lichou slávu, ale abychom setrvávali v jednotě smýšlení a měli vždycky stejný názor, abychom byli dokonce i my způsobilí stát se oltářními kameny.

PROGRAM POSVÍCENSKO-MISIJNÍ NEDĚLE

14 hodin Mše svatá

15-16 hodin MALÉ POSVÍCENSKO-MISIJNÍ TRŽIŠTĚ před farou

- Misijní koláče k nedělní pohodě (výtěžek půjde na podporu misií).

- Jablka na štrůdl i na zub.

- Drobné dárky k radosti Vaší i Vašich blízkých, vánoční ozdoby, háčkované dekorace, bižuterie.

- Malý dámský sekáč - trička, mikiny, kalhoty.

- Stolní kalendáře - barevné jen za 40 Kč.

- Koupit si můžete také kávu nebo čaj, a to za pouhých 5 Kč.

16 hodin promítání filmu na faře - Výpravný film o misionáři v 19. století.

Posvícensko-misijní neděle


Malá hudební pozvánka z nedávného hraní naší mládeže; můžete si poslechnout i tuto neděli při mši svaté.

This text will be replaced


Nahrávka ke stažení zde.


Sdílet

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 20. 10. 2011 | 4530 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE