Vítáme Vás na webu nejsevernější farnosti v České republice.
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Aloise Gonzagy.

sv. Alois Gonzaga Při ošetřování nemocných morem se nakazil a zemřel ...

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 21. 06. 2016 | 119 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

12. neděle v mezidobí

... nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 19. 06. 2016 | 110 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o milosrdenství, o Božím slitování, o chudobě ...

... a jeho zamyšlení o konání dobra pro druhé. ... ty zbavíš druhého nedostatku a sebe množství hříchů.


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 16. 06. 2016 | 128 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

11. neděle v mezidobí

Když se zasévá do země .... Proto ti říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje.“ Jí pak řekl: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 12. 06. 2016 | 123 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Barnabáše, pozítří pak památku svatého Antonína z Padovy.

svatý Antonín Paduánský Prosím tedy, ať zmlknou slova a mluví skutky.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 11. 06. 2016 | 137 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Včera jsme slavili památku svatého Bonifáce.

svatý Bonifác Co nemůžeme unést vlastními silami, nesme skrze něho, ...Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 06. 06. 2016 | 136 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

10. neděle v mezidobí

Kdo plní mou vůli .... Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“ Přistoupil k márám a dotkl se jich.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 05. 06. 2016 | 136 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku památku svatého Justina.

Svatý Justin "Ano, jsem křesťan."Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 01. 06. 2016 | 145 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

9. neděle v mezidobí

Neboť si nezasloužím, abys vešel do mého ... „Říkám vám: Ani v izraelském národě jsem nenašel takovou víru!“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 29. 05. 2016 | 132 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Filipa Neriho.

svatý Filip Neri Kolem roku 1536 přišel do Říma, založil tam společnost pro pomoc chudým a nemocným „Oratorium Boží lásky“, věnoval velkou péči mladým lidem.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 26. 05. 2016 | 176 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Slavnost Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 22. 05. 2016 | 174 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o srdci a o Kristově pokoře, o milosti a o Boží lásce, o boji s vlastní pýchou a o Pánově moci ...

Meditace Silvána z Athosu ... Pokorná duše je ve velkém pokoji, zatímco pyšná duše trápí sebe sama.


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 19. 05. 2016 | 163 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Slavnost Seslání Ducha svatého

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 05. 2016 | 184 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Matěje, 16. května svátek svatého Jana Nepomuckého.

svatý Matěj Byl zvolen za apoštola místo Jidáše.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 14. 05. 2016 | 229 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně Slavnost Nanebevstoupení Páně leží mezi Velikonocemi a svátkem Seslání Ducha svatého...Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 12. 05. 2016 | 161 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o skutečné lásce ke svým bližním ...

Zamyšlení o lásce ... ... v opravdové lásce k Bohu budeme dělat pokroky, budeme-li se sytit láskou k bližnímu ...

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 11. 05. 2016 | 191 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

7. neděle velikonoční

Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého ... Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 08. 05. 2016 | 164 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o Duchu svatém a o duši, o slunci a o záření, o Kristu a o vedení ...

... je dokonale jasná a naplněná Duchem svatým...  ... je dokonale jasná a naplněná Duchem svatým ...

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 04. 05. 2016 | 198 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

6. neděle velikonoční

... a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec! Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 01. 05. 2016 | 193 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o nemoci a ztracenosti, o žízni a smrtelnosti, o vykoupení a neposkvrněnosti ...

Všichni jsme nemocní a potřebujeme Spasitele. Neupadneme do porušení, protože ten, kdo nás drží za ruku, nás převedl k neporušitelnosti.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 27. 04. 2016 | 208 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

5. neděle velikonoční

Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 24. 04. 2016 | 202 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Vojtěcha, pozítří sv. Marka, sv. Atanáše a sv. Filipa a Jakuba.

Svatý Vojtěch ... když vyhovíme svým choutkám, hladovíme ještě více; když dojdeme rozkoší tělesných, nikdy neřekneme dost. To je společné zlo všech. Ač bychom měli celou duší přemýšlet o věcech duchovních, myslíme téměř jen na tělesné. Nakolik můžeš, a právě proto, že můžeš, zhoj naše rány.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 23. 04. 2016 | 211 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o duši, o lásce, o přátelství, ...

Bůh je Otec, Bůh je přítel ... ... je to přítel, jehož láska se nemění a je připravena vyhovět všem našim potřebám.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 20. 04. 2016 | 234 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

4. neděle velikonoční

Je suis le bon pasteur ... „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou ...“
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 17. 04. 2016 | 232 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o víře a vidění, o doteku a dotýkání, o obrácení ...

Augustinovo contemplatio. Tyto jizvy potvrzovaly, že před učedníky stojí ten, který uzdravil rány všech ostatních.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 13. 04. 2016 | 235 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 225 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE