Vítáme Vás na webu nejsevernější farnosti v České republice.
Zajímavé

Dnes slavíme slavnost Nanebevzetí Pannny Marie a zítra památku svatého Štěpána Uherského.

Nanebevzetí Panny Marie Objevuješ se ve své kráse a tvé panenské tělo je celé svaté a čisté, je celé Božím příbytkem.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 08. 2017 | 112 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

19. neděle v mezidobí

„Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 13. 08. 2017 | 109 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Dominika, pak památku svaté Terezie Benedikty, svatého Vavřince a svaté Kláry.

svatý Dominik Přál si být bičován, rozsekán na kusy a zemřít pro víru v Krista.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 08. 08. 2017 | 146 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Svátek Proměnění Páně

Proměnění Páně A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 06. 08. 2017 | 134 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Ignáce.

svatý Ignác z Loyoly Došel k rozhodnutí věnovat se činnému apoštolátu.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 31. 07. 2017 | 130 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

17. neděle v mezidobí

Rozuměli jste tomu všemu? „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 30. 07. 2017 | 130 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svaté Marty, pak svatého Alfonsa z Liguori a svatého Jana Maria Vianneye.

svatá Marta Šťastní, kdo směli přijmout Krista do svého domu.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 29. 07. 2017 | 146 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Jakuba, zítra památku svaté Anny a svatého Jáchyma, pozítří památku svatého Gorazda.

sv. Jakub A přece jej od počátku unášela tak veliká horlivost, že odložil všechno lidské, dosáhl nevýslovných výšin a záhy byl zabit.


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 25. 07. 2017 | 157 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

16. neděle v mezidobí

Kdo má uši, slyš! Kdo má uši, slyš!


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 23. 07. 2017 | 145 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Včera jsme slavili památku Panny Marie Karmelské.

Panna Marie Karmelská Boží Slovo, sám Bůh, Syn Boží, ten, který byl na počátku u Boha, všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, se tedy stal člověkem, aby vysvobodil člověka od věčné smrti.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 17. 07. 2017 | 164 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

15. neděle v mezidobí

Kdo slovo slyší a chápe, přináší užitek. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 16. 07. 2017 | 145 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Kamila de Lellis a zítra památku svatého Bonaventury.

svatý Bonaventura Byl jsem nemocen, a navštívili jste mě.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 14. 07. 2017 | 168 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Jindřicha a zítra památku blahoslaveného Hroznaty.

svatý Jindřich a svatá Kunhuta Ale jestliže s Kristem zemřeme, budeme s ním i žít, jestliže vytrváme, budeme s ním i kralovat.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 13. 07. 2017 | 193 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Benedikta.

svatý Benedikt Chceš-li mít pravý a věčný život, zdržuj svůj jazyk od zlého, své rty od falešných slov. Chraň se zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj!


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 11. 07. 2017 | 152 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

14. neděle v mezidobí

Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 09. 07. 2017 | 168 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Prokopa, zítra slavnost svatého Cyrila a Metoděje.

svatý Prokop Živil se prací svých rukou, mírnil nouzi chudých a věnoval péči všem zarmouceným.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 04. 07. 2017 | 229 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Tomáše.

svatý Tomáš Víra bez skutků je mrtvá.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 03. 07. 2017 | 170 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

13. neděle v mezidobí

Ale ty jdi a zvěstuj Boží království! ... kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 02. 07. 2017 | 186 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme slavnost svatých Petra a Pavla, včera jsme slavili památku svatého Ireneje.

svatý Pavel Do celé země vychází jejich hlahol, a až na konec světa jejich slova, Tito mučedníci viděli, co hlásali, žili podle spravedlnosti, vyznali pravdu a zemřeli za ni.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 29. 06. 2017 | 274 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

12. neděle v mezidobí

... nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi ...Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 25. 06. 2017 | 181 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Dnes slavíme slavnost Narození svatého Jana Křtitele.

Slavnost Narození svatého Jana Křtitele „Jeho jméno je Jan.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 24. 06. 2017 | 233 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Aloise Gonzagy.

sv. Alois Gonzaga Opět se shledáme v nebi, budeme spojeni s naším Spasitelem ...

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 21. 06. 2017 | 215 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

11. neděle v mezidobí

Když se zasévá do země .... Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 18. 06. 2017 | 217 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Jak drahocenná a podivuhodná je to hostina!

Slavnost Těla a Krve Páně Zbavuje hříchů, rozmnožuje ctnosti, naplňuje duši hojností všech duchovních darů.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 06. 2017 | 208 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 226 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE