Vítáme Vás na webu nejsevernější farnosti v České republice.
Liturgický rok

12. neděle v mezidobí

... nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi ...Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 25. 06. 2017 | 106 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Dnes slavíme slavnost Narození svatého Jana Křtitele.

Slavnost Narození svatého Jana Křtitele „Jeho jméno je Jan.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 24. 06. 2017 | 110 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Aloise Gonzagy.

sv. Alois Gonzaga Opět se shledáme v nebi, budeme spojeni s naším Spasitelem ...

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 21. 06. 2017 | 119 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

11. neděle v mezidobí

Když se zasévá do země .... Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 18. 06. 2017 | 120 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Jak drahocenná a podivuhodná je to hostina!

Slavnost Těla a Krve Páně Zbavuje hříchů, rozmnožuje ctnosti, naplňuje duši hojností všech duchovních darů.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 06. 2017 | 116 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Slavnost Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 12. 06. 2017 | 130 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Barnabáše, pozítří pak památku svatého Antonína z Padovy.

svatý Antonín Paduánský Prosím tedy, ať zmlknou slova a mluví skutky.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 11. 06. 2017 | 142 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o Duchu svatém, o slunci, o Kristu ...

Zamyšlení o Duchu svatém. ...že v ní nejsou žádné temnoty, protože je dokonale jasná a naplněná Duchem svatým.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 07. 06. 2017 | 143 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Včera jsme slavili památku svatého Bonifáce.

svatý Bonifác Co nemůžeme unést vlastními silami, nesme skrze něho, ...Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 06. 06. 2017 | 130 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Slavnost Seslání Ducha svatého

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 04. 06. 2017 | 138 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně Kéž tam s ním vystoupí i naše srdce!Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 02. 06. 2017 | 126 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku památku svatého Justina.

Svatý Justin "Ano, jsem křesťan."Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 01. 06. 2017 | 129 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o nemoci, o slepotě, o žízni, o pramenu života ...

Celá naše lidská přirozenost potřebuje Ježíše. Neupadneme do porušení, protože ten, kdo nás drží za ruku, nás převedl k neporušitelnosti.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 31. 05. 2017 | 153 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

7. neděle velikonoční

Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého ... Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 28. 05. 2017 | 144 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Filipa Neriho.

svatý Filip Neri Kolem roku 1536 přišel do Říma, založil tam společnost pro pomoc chudým a nemocným „Oratorium Boží lásky“, věnoval velkou péči mladým lidem.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 26. 05. 2017 | 120 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o důvěře, o lásce k Bohu, o Jeho přátelství ...

... ponoř se do hlubin vlastního srdce. Bůh (...) je to přítel, jehož láska se nemění a je připravena vyhovět všem našim potřebám.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 24. 05. 2017 | 165 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

6. neděle velikonoční

... a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec! Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 21. 05. 2017 | 178 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o uzdravení, o víře, která vychází ze srdce ...

Velikonoční zamyšlení o uzdravení. ...protože dobře věděl, jak zraněná srdce mají jeho učedníci, a chtěl je uzdravit.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 17. 05. 2017 | 171 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

5. neděle velikonoční

Já jsem cesta, pravda a život. Já jsem cesta, pravda a život.


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 05. 2017 | 164 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Matěje, 16. května svátek svatého Jana Nepomuckého.

svatý Matěj Byl zvolen za apoštola místo Jidáše.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 14. 05. 2017 | 152 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o cestě modlitby, spolupráce s Bohem, ponoření se do hlubin vlastního srdce ...

... ponoř se do hlubin vlastního srdce. ... ponoř se do hlubin vlastního srdce a vyhledej tři mocné obry, kteří slouží ďáblovi: zapomnětlivost, nedbalost a nevědomost.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 10. 05. 2017 | 184 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

4. neděle velikonoční

Je suis le bon pasteur ... "Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali."

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 07. 05. 2017 | 199 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o skutečné radosti z Jeho zmrtvýchvstání.

"Stačí mi jediné ..." Žije-li on, žiji také já.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 03. 05. 2017 | 218 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

3. neděle velikonoční

Což nám nehořelo srdce... „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 30. 04. 2017 | 201 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Marka, pak svatého Atanáše a svaté Filipa a Jakuba.

Svatý Marek Byl žákem apoštola Petra a podle jeho kázání napsal evangelium.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 25. 04. 2017 | 250 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 226 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE