Vítáme Vás na webu nejsevernější farnosti v České republice.
Boží doteky

Zamyšlení o pokoji a o světle ...

Adventní zamyšlení nad sebou ... pro sebe!!! Když jsme nalezli cestu pokoje, nedej abychom byli pokoušeni arogancí a sobectvím.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 02. 12. 2016 | 104 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Ondřeje a 3. prosince památku svatého Františka Xaverského.

Svatý Ondřej Našli jsme Mesiáše – Krista, Pomazaného.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 30. 11. 2016 | 113 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

1. neděle adventní

...vzpřimte se a zdvihněte hlavu... Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 27. 11. 2016 | 102 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

34. neděle v mezidobí - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Slavnost Ježíše Krista Krále „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 20. 11. 2016 | 119 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svaté Alžběty Uherské.

svatá Alžběta Uherská Její otec a matka sv. Anežky České byli sourozenci. Už jako dítě byla zasnoubena a od čtyř let vychovávána na dvoře svého budoucího manžela na hradě Wartburgu v Durynsku; ve 14 letech se za něho provdala, prožila s ním šest šťastných let a měla tři děti. Po jeho smrti byla z hradu vyhnána, nejprve žila v podhradí v Eisenachu a potom odešla do Marburgu, kde žil její duchovní vůdce; dala tam postavit nemocnici, žila mezi terciářkami františkánské řehole a sloužila nejchudším a nejubožejším.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 17. 11. 2016 | 134 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o pravém pastýři, pastvě, cestě, následování, lásce ...

Pane Ty jsi pastýř i pastva svých věrných … ... ty nás neomylně vedeš cestou života, znáš nás všechny jménem a den co den každého z nás jednotlivě voláš.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 16. 11. 2016 | 136 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

33. neděle v mezidobí

Trpělivostí zachráníte svou duši. Trpělivostí zachráníte svou duši.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 13. 11. 2016 | 130 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku sv. Martina, pak sv. Josafata a sv. Anežku.

Svatá Anežka Dodržuj dále, co dodržuješ, dělej dále, co děláš, nevzdávej se, ale kráčej rychle a lehce, bez klopýtnutí, bezpečně, radostně a vesele po cestě zaručující blaženost.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 11. 11. 2016 | 144 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek Posvěcení lateránské baziliky a zítra památku Lva Velikého.

Svatý Lev Veliký ...aby v nás svítilo světlo dobrých skutků, a tím aby byl oslavován ten, který je v nebi. Tak jako ty vstupuješ do tohoto kostela, tak chce Bůh vstoupit do tvé duše. Vždyť on to sám slíbil: Budu přebývat a chodit mezi nimi.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 09. 11. 2016 | 146 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

32. neděle v mezidobí

Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům ... Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 06. 11. 2016 | 132 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Karla Boromejského.

Karel Boromejský - ten, který šel příkladem ... Snaž se kázat především svým životem a chováním, aby si lidé z tvých slov nedělali posměch a nekroutili hlavou, jestliže by viděli, že něco jiného říkáš a něco jiného děláš.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 04. 11. 2016 | 143 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme Slavnost Všech Svatých.

Slavnost Všech Svatých Očekává nás obec prvorozených křesťanů, a my o to nedbáme; touží po nás svatí, a my si toho nevážíme; čekají na nás spravedliví, a my na to nehledíme.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 01. 11. 2016 | 155 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

31. neděle v mezidobí

... dnes musím zůstat v tvém domě. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 30. 10. 2016 | 140 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatých Šimona a Judy.

svatí Šimon a Juda Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 28. 10. 2016 | 203 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

30. neděle v mezidobí

 „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili...“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 23. 10. 2016 | 130 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatých Jana de Brébeuf, Izáka Joguese a Pavla od Kříže.

Tak milovali .... a život svůj pro Něho obětovali!!! Vezmu kalich tvých bolestí z tvé ruky a budu vzývat tvé jméno.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 19. 10. 2016 | 190 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

29. neděle v mezidobí

Přijď království tvé, Pane! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane!
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 16. 10. 2016 | 156 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svaté Terezie z Avily, pozítří památku svatého Ignáce Antiochijského, a svatého Lukáše.

Sv. Lukáš A tak rozesílá své učedníky, aby šli kázat, a rozesílá je dva a dva, neboť jsou dvě přikázání lásky, láska k Bohu a láska k bližnímu.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 10. 2016 | 180 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

28. neděle v mezidobí

... pak přijď a následuj mě! „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 09. 10. 2016 | 146 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Františka, pak budeme slavit památku svatého Bruna a nakonec památku Panny Marie Růžencové.

svatý Bruno Jásám nad tím, že roste ovoce vašich ctností; ale mám bolest sám nad sebou a stydím se, že nečinně a tupě setrvávám v bídě svých hříchů.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 04. 10. 2016 | 265 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

27. neděle v mezidobí

... Bůh ‘učinil lidi jako muže a ženu’. ‘Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.’

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 02. 10. 2016 | 174 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

26. neděle v mezidobí

Kdo není proti nám, je s námi. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 25. 09. 2016 | 176 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku Ondřeje Kim Taegona, zítra svátek svatého Matouše, pak památku P. Pia.

P. Pio Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mne.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 21. 09. 2016 | 229 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

25. neděle v mezidobí

Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci ... Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 18. 09. 2016 | 186 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 225 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE