Vítáme Vás na webu nejsevernější farnosti v České republice.
Liturgický rok

7. neděle v mezidobí

... a ten chrám jste vy! Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 19. 02. 2017 | 106 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

6. neděle v mezidobí

Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je život a smrt, každému dá Bůh to, co kdo bude chtít.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 12. 02. 2017 | 117 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svaté Scholastiky a zítra oslavíme památku Panny Marie Lurdské.

Panna Marie Lurdská Až nakonec pozvedla ruce do výšky, upřela oči k nebi a řekla mi, že je Neposkvrněné Početí.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 10. 02. 2017 | 142 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Pavla Mikiho a jeho druhů.

Tato cesta mě učí, abych odpustil nepřátelům ... Když byly kříže zasazeny do země, bylo podivuhodné sledovat neohroženost všech.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 06. 02. 2017 | 123 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

5. neděle v mezidobí

... zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 05. 02. 2017 | 121 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu.

Uvedení Páně do chrámu ... „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu."Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 02. 02. 2017 | 134 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Jana Bosca.

 .... ten, který uměl milovat a vychovávat .... Řeknu dokonce, že je pro naši netrpělivost a pýchu pohodlnější vzpurné trestat než je snášet s pevností a vlídností, a tak je přimět k nápravě.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 31. 01. 2017 | 145 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

4. neděle v mezidobí

Láska nikdy nepřestává.  Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 29. 01. 2017 | 129 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dne slavíme svátek Obrácení svatého Pavla, pak památku svatých Timoteje a Tita a 28. ledna památku svatého Tomáše Akvinského.

„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo ... Hledáš-li příklad lásky: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.“ To učinil Kristus na kříži. A tak když on vydal svůj život za nás, nemá být příliš těžké snášet cokoli zlého pro něho.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 25. 01. 2017 | 137 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

3. neděle v mezidobí

„Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 22. 01. 2017 | 126 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svaté Anežky a 24. ledna památku svatého Františka Saleského.

Svatý František Saleský ... je třeba i vykonávání zbožnosti přizpůsobit schopnostem, činnosti a úkolům každého zvlášť.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 21. 01. 2017 | 142 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku Panny Marie, patronky jednoty křesťanů, včera jsme slavili památku svatého Antonína.

Jednota křesťanů .... Pospěš na pomoc, ať nejsme rozchváceni, ať nejsme zničeni, ať se nerozštěpíme. Povstaň, buď k nám dobrotivá, povstaň, buď k nám milostivá, povstaň, my sami nemůžeme povstat pod tíhou svých hříchů, abychom ukázali svou bídu.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 18. 01. 2017 | 151 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

2. neděle v mezidobí

 On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce. Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 01. 2017 | 146 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o skutečné modlitbě a o skutečné lásce ...

Meditace Augustinova ... Horoucnost lásky je velkým voláním srdce. Jestliže ustavičně vytrváš v lásce, pak budeš bez ustání volat. Pokud budeš stále volat, pak budeš také stále toužit.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 11. 01. 2017 | 158 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Svátek Křtu Páně

„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 08. 01. 2017 | 157 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Dnes slavíme slavnost Zjevení Páně.

Zjevení Páně „Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 06. 01. 2017 | 158 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o pevnosti a moudrosti, o trpělivosti rolníka a vděčnosti, o naději a věrnosti, ...

Guerric z Igny – Kázání o příchodu Páně Ano, věřím, že „uvidím blaho od Hospodina v zemi živých“. Věříš tomu také ty?

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 03. 01. 2017 | 172 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Dnes slavíme slavnost Matky Boží Panny Marie.

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii, Josefa i ... Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 01. 01. 2017 | 178 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Dnes slavíme svátek Svaté rodiny, 2. ledna svátek svatého Basila a Řehoře Naziánského.

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii, Josefa i ... „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 30. 12. 2016 | 178 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Štěpána, zítra svátek svatého Jana, a pozítří svátek svatých Betlémských dětí.

Svatý Štěpán Láska je vskutku pramenem a počátkem každého dobra, znamenitou záštitou a také cestou vedoucí do nebe. Kdo chodí v lásce, nemůže ani zabloudit, ani propadnout strachu. Neboť láska ukazuje směr, láska ochraňuje, láska vede k cíli.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 26. 12. 2016 | 201 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Dnes slavíme Slavnost Narození Páně

Maria však to všechno uchovávala v srdci a ... Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 25. 12. 2016 | 184 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

4. neděle adventní

Anděl Gabriel byl poslán od Boha ... „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 18. 12. 2016 | 187 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svaté Lucie, zítra budeme slavit památku svatého Jana od Kříže.

Takovou si tě Kristus přál mít, takovou si tě Kristus ... Neboť Boží slovo spěchá, nedá se zadržet od těch, kdo jsou přezíraví, ani se zastavit od těch, kdo jsou lhostejní.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 13. 12. 2016 | 223 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

3. neděle adventní

... a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše ... Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 11. 12. 2016 | 196 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o obrácení, o přijetí, o vytrvalosti, o milování, o následování ...

„K Bohu je možné dojít pouze po Božích cestách.“ „K Bohu je možné dojít pouze po Božích cestách.“ Ty odvětíš: „Nemám dost sil, abych šlo samo touto neznámou cestou; dej mi dobré průvodce, abych se neztratilo.“ Odpovím ti: „Snaž se následovat ty, kdo už kráčejí po Božích cestách; nenašlo bys pro své putování lepší společníky“.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 09. 12. 2016 | 222 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 225 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE