Vítáme Vás na webu nejsevernější farnosti v České republice.
Liturgický rok

4. neděle postní

Žijte jako děti světla. „Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 26. 03. 2017 | 107 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o blízkosti a lásce Božího Syna, o Jeho povolání ...

Postní rozjímání od Anděly z Foligna ...protože je povolal a vyvolil k tomu, aby jej viděly, slyšely a aby s ním mluvily, vyžaduje, aby se varovaly všeho, co jim v tom brání.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 22. 03. 2017 | 114 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

3. neděle postní

„Já jsem to, který s tebou mluvím.“ „Já jsem to, který s tebou mluvím.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 19. 03. 2017 | 122 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o plamínku, o zasáhnutí Boží milostí, o cestě očisty srdce ...

Meditace postní od Viléma ze St. Thierry Boží milost někdy letmo a velmi jemně zasáhne jeho smysly a přivede jej k sobě.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 03. 2017 | 125 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

2. neděle postní

A byl před nimi proměněn ... „Vstaňte, nebojte se!“Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 12. 03. 2017 | 134 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o rozsévači a zasévání, o přijetí a naslouchání, o lehkomyslnosti a zoufalství ...

Duchovní zamyšlení od Jana Zlatoústého! Pokud lidé nesplnili, co se od nich očekávalo, není za to odpovědný rozsévač, který prokázal lidem tak velkou lásku.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 08. 03. 2017 | 138 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

1. neděle postní

 ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.’ „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.’“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 05. 03. 2017 | 146 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o sobě a o Bohu, o mém životě s Ním a bez Něho ...

Přijď, Pane Ježíši, a hledej každého člověka ... Dej, ať žiji věrně v souladu s dary, kterými jsi mě zahrnul.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 01. 03. 2017 | 183 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

8. neděle v mezidobí

Ani Šalomoun nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 26. 02. 2017 | 145 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o Boží lásce k člověku, k jeho proměně, k jeho spasení ...

Zamyšlení  Baldovína z Canterbury. Zbav mě, Pane, tohoto kamenného srdce. Dej mi nové srdce, srdce z masa, srdce čisté!

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 22. 02. 2017 | 183 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

7. neděle v mezidobí

... a ten chrám jste vy! Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 19. 02. 2017 | 146 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o modlitbě, o cestě k ní, o naslouchání o ni ...

Meditace Jana Klimaka Modlitba je pramenem ctností, pokrmem duše, výrazem naděje a odstranění smutku. Modlitba ukazuje, kde se na naší životní cestě nacházíme, a je předzvěstí věčné slávy.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 02. 2017 | 162 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

6. neděle v mezidobí

Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je život a smrt, každému dá Bůh to, co kdo bude chtít.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 12. 02. 2017 | 173 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svaté Scholastiky a zítra oslavíme památku Panny Marie Lurdské.

Panna Marie Lurdská Až nakonec pozvedla ruce do výšky, upřela oči k nebi a řekla mi, že je Neposkvrněné Početí.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 10. 02. 2017 | 238 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Pavla Mikiho a jeho druhů.

Tato cesta mě učí, abych odpustil nepřátelům ... Když byly kříže zasazeny do země, bylo podivuhodné sledovat neohroženost všech.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 06. 02. 2017 | 181 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

5. neděle v mezidobí

... zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 05. 02. 2017 | 173 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu.

Uvedení Páně do chrámu ... „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu."Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 02. 02. 2017 | 195 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Jana Bosca.

 .... ten, který uměl milovat a vychovávat .... Řeknu dokonce, že je pro naši netrpělivost a pýchu pohodlnější vzpurné trestat než je snášet s pevností a vlídností, a tak je přimět k nápravě.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 31. 01. 2017 | 199 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

4. neděle v mezidobí

Žijte jako děti světla. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 29. 01. 2017 | 168 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dne slavíme svátek Obrácení svatého Pavla, pak památku svatých Timoteje a Tita a 28. ledna památku svatého Tomáše Akvinského.

„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo ... Hledáš-li příklad lásky: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.“ To učinil Kristus na kříži. A tak když on vydal svůj život za nás, nemá být příliš těžké snášet cokoli zlého pro něho.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 25. 01. 2017 | 194 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

3. neděle v mezidobí

„Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 22. 01. 2017 | 166 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svaté Anežky a 24. ledna památku svatého Františka Saleského.

Svatý František Saleský ... je třeba i vykonávání zbožnosti přizpůsobit schopnostem, činnosti a úkolům každého zvlášť.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 21. 01. 2017 | 215 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku Panny Marie, patronky jednoty křesťanů, včera jsme slavili památku svatého Antonína.

Jednota křesťanů .... Pospěš na pomoc, ať nejsme rozchváceni, ať nejsme zničeni, ať se nerozštěpíme. Povstaň, buď k nám dobrotivá, povstaň, buď k nám milostivá, povstaň, my sami nemůžeme povstat pod tíhou svých hříchů, abychom ukázali svou bídu.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 18. 01. 2017 | 223 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

2. neděle v mezidobí

 On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce. Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 01. 2017 | 202 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o skutečné modlitbě a o skutečné lásce ...

Meditace Augustinova ... Horoucnost lásky je velkým voláním srdce. Jestliže ustavičně vytrváš v lásce, pak budeš bez ustání volat. Pokud budeš stále volat, pak budeš také stále toužit.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 11. 01. 2017 | 194 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 226 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE