Vítáme Vás na webu nejsevernější farnosti v České republice.
Liturgický rok

6. neděle velikonoční

... a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec! Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 21. 05. 2017 | 102 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o uzdravení, o víře, která vychází ze srdce ...

Velikonoční zamyšlení o uzdravení. ...protože dobře věděl, jak zraněná srdce mají jeho učedníci, a chtěl je uzdravit.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 17. 05. 2017 | 116 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

5. neděle velikonoční

Já jsem cesta, pravda a život. Já jsem cesta, pravda a život.


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 14. 05. 2017 | 117 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o cestě modlitby, spolupráce s Bohem, ponoření se do hlubin vlastního srdce ...

... ponoř se do hlubin vlastního srdce. ... ponoř se do hlubin vlastního srdce a vyhledej tři mocné obry, kteří slouží ďáblovi: zapomnětlivost, nedbalost a nevědomost.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 10. 05. 2017 | 125 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

4. neděle velikonoční

Je suis le bon pasteur ... "Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali."

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 07. 05. 2017 | 127 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o skutečné radosti z Jeho zmrtvýchvstání.

"Stačí mi jediné ..." Žije-li on, žiji také já.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 03. 05. 2017 | 137 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

3. neděle velikonoční

Což nám nehořelo srdce... „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 30. 04. 2017 | 135 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Marka, pak svatého Atanáše a svaté Filipa a Jakuba.

Svatý Marek Byl žákem apoštola Petra a podle jeho kázání napsal evangelium.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 25. 04. 2017 | 168 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

2. neděle velikonoční

... kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. „Pán můj a Bůh můj!“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 23. 04. 2017 | 148 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o tom, jak naplnit svůj život pokojem a radostí.

Následování Krista Opusť vše, a vše najdeš; zanech žádostivosti a získáš pokoj. Přemýšlej o tom, a když se podle toho zařídíš, porozumíš všemu.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 19. 04. 2017 | 156 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně ... Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 16. 04. 2017 | 221 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o prameni, o živé vodě a o žízni a o našem Králi.

Contemplatio od svatého Kolumbána Ty jsi pro nás vším: naším životem, naším světlem, naší spásou, naším pokrmem, naším nápojem i naším Bohem.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 14. 04. 2017 | 176 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní rozjímání o zlobě, agresivitě a hněvu a o utínání vášní.

Postní rozjímání o pomluvě a odpuštění ... Vášně utínejte tehdy, když jsou ještě mladé, utínejte je předtím, nežli k vaší škodě zmohutní, neboť pak musíte za vykonané zlo draze platit.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 11. 04. 2017 | 168 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Květná neděle

Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce ... „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 09. 04. 2017 | 186 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o slzách, o světle, o odpuštění ...

 ... vyvedeš mě z hrobu tohoto těla ... Budeš-li plakat se mnou, dojdu spásy.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 05. 04. 2017 | 189 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

5. neděle postní

Já jsem vzkříšení a život. „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 02. 04. 2017 | 178 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o přikázání lásky, o věrnosti, o Boží dobrotě ...

Vpiš do mého srdce sladkou památku svého líbezného jména... Zaskvěj se ve mně, rozhoř ve mně svůj plamen, osvětli mě ...

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 29. 03. 2017 | 193 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme Slavnost Zvěstování Páně.

Zvěstování Páně Tu řekla Maria: Jsem služebnice Páně. Ať se mi stane, co Bůh chce.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 26. 03. 2017 | 162 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

4. neděle postní

Žijte jako děti světla. „Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 26. 03. 2017 | 202 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o blízkosti a lásce Božího Syna, o Jeho povolání ...

Postní rozjímání od Anděly z Foligna ...protože je povolal a vyvolil k tomu, aby jej viděly, slyšely a aby s ním mluvily, vyžaduje, aby se varovaly všeho, co jim v tom brání.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 22. 03. 2017 | 216 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme slavnost svatého Josefa.

Svatý Josef a ... Služebníku dobrý a věrný, vejdi do radosti svého Pána.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 19. 03. 2017 | 173 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

3. neděle postní

„Já jsem to, který s tebou mluvím.“ „Já jsem to, který s tebou mluvím.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 19. 03. 2017 | 209 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o plamínku, o zasáhnutí Boží milostí, o cestě očisty srdce ...

Meditace postní od Viléma ze St. Thierry Boží milost někdy letmo a velmi jemně zasáhne jeho smysly a přivede jej k sobě.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 03. 2017 | 231 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

2. neděle postní

A byl před nimi proměněn ... „Vstaňte, nebojte se!“Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 12. 03. 2017 | 231 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o rozsévači a zasévání, o přijetí a naslouchání, o lehkomyslnosti a zoufalství ...

Duchovní zamyšlení od Jana Zlatoústého! Pokud lidé nesplnili, co se od nich očekávalo, není za to odpovědný rozsévač, který prokázal lidem tak velkou lásku.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 08. 03. 2017 | 258 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 226 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE