Vítáme Vás na webu nejsevernější farnosti v České republice.
Zajímavé

Dnes slavíme památku Panny Marie, patronky jednoty křesťanů, včera jsme slavili památku svatého Antonína.

Jednota křesťanů .... Pospěš na pomoc, ať nejsme rozchváceni, ať nejsme zničeni, ať se nerozštěpíme. Povstaň, buď k nám dobrotivá, povstaň, buď k nám milostivá, povstaň, my sami nemůžeme povstat pod tíhou svých hříchů, abychom ukázali svou bídu.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 18. 01. 2017 | 106 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

2. neděle v mezidobí

 On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce. Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 01. 2017 | 105 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o skutečné modlitbě a o skutečné lásce ...

Meditace Augustinova ... Horoucnost lásky je velkým voláním srdce. Jestliže ustavičně vytrváš v lásce, pak budeš bez ustání volat. Pokud budeš stále volat, pak budeš také stále toužit.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 11. 01. 2017 | 114 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Svátek Křtu Páně

„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 08. 01. 2017 | 116 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Dnes slavíme slavnost Zjevení Páně.

Zjevení Páně „Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 06. 01. 2017 | 122 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o pevnosti a moudrosti, o trpělivosti rolníka a vděčnosti, o naději a věrnosti, ...

Guerric z Igny – Kázání o příchodu Páně Ano, věřím, že „uvidím blaho od Hospodina v zemi živých“. Věříš tomu také ty?

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 03. 01. 2017 | 124 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Dnes slavíme slavnost Matky Boží Panny Marie.

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii, Josefa i ... Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 01. 01. 2017 | 137 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Dnes slavíme svátek Svaté rodiny, 2. ledna svátek svatého Basila a Řehoře Naziánského.

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii, Josefa i ... „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 30. 12. 2016 | 137 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Štěpána, zítra svátek svatého Jana, a pozítří svátek svatých Betlémských dětí.

Svatý Štěpán Láska je vskutku pramenem a počátkem každého dobra, znamenitou záštitou a také cestou vedoucí do nebe. Kdo chodí v lásce, nemůže ani zabloudit, ani propadnout strachu. Neboť láska ukazuje směr, láska ochraňuje, láska vede k cíli.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 26. 12. 2016 | 142 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Dnes slavíme Slavnost Narození Páně

Maria však to všechno uchovávala v srdci a ... Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 25. 12. 2016 | 133 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

4. neděle adventní

Anděl Gabriel byl poslán od Boha ... „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 18. 12. 2016 | 142 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svaté Lucie, zítra budeme slavit památku svatého Jana od Kříže.

Takovou si tě Kristus přál mít, takovou si tě Kristus ... Neboť Boží slovo spěchá, nedá se zadržet od těch, kdo jsou přezíraví, ani se zastavit od těch, kdo jsou lhostejní.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 13. 12. 2016 | 170 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

3. neděle adventní

... a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše ... Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 11. 12. 2016 | 158 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o obrácení, o přijetí, o vytrvalosti, o milování, o následování ...

„K Bohu je možné dojít pouze po Božích cestách.“ „K Bohu je možné dojít pouze po Božích cestách.“ Ty odvětíš: „Nemám dost sil, abych šlo samo touto neznámou cestou; dej mi dobré průvodce, abych se neztratilo.“ Odpovím ti: „Snaž se následovat ty, kdo už kráčejí po Božích cestách; nenašlo bys pro své putování lepší společníky“.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 09. 12. 2016 | 173 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Ambrože a zítra slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Immaculata A tak je Bůh otcem všech věcí stvořených, Maria matkou všech věcí znovustvořených.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 07. 12. 2016 | 201 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Mikuláše.

svatý Mikuláš Především však se musí každý pastýř Kristova stáda vyvarovat, aby nešel za vlastním prospěchem místo za tím, co si přeje Ježíš Kristus; a nikdo nesmí těch, za které Kristus prolil svou krev, zneužívat k uskutečnění vlastních cílů.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 06. 12. 2016 | 151 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

2. neděle adventní

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky... Nikdo nebude škodit ani zabíjet na celé mé svaté hoře, protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody pokrývají moře. Tehdy se objeví kořen Jesse jako znamení národům; pohané ho budou hledat a jeho sídlo bude slavné.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 04. 12. 2016 | 170 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o pokoji a o světle ...

Adventní zamyšlení nad sebou ... pro sebe!!! Když jsme nalezli cestu pokoje, nedej abychom byli pokoušeni arogancí a sobectvím.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 02. 12. 2016 | 188 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Ondřeje a 3. prosince památku svatého Františka Xaverského.

Svatý Ondřej Našli jsme Mesiáše – Krista, Pomazaného.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 30. 11. 2016 | 232 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

1. neděle adventní

...vzpřimte se a zdvihněte hlavu... Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 27. 11. 2016 | 148 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, pak památku svaté Cecílie a svatého Ondřeje Dunc-Laca.

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca Z těch, kteří byli během 1. poloviny 20. století prohlášeni za blahoslavené, 117 prohlásil 19. VI. 1988 papež Jan Pavel II. za svaté: 96 Vietnamců, 11 španělských misionářů z řádu sv. Dominika a 10 členů francouzské misijní společnosti z Paříže; 8 biskupů, 50 kněží a 59 laiků

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 21. 11. 2016 | 193 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

34. neděle v mezidobí - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Slavnost Ježíše Krista Krále „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 20. 11. 2016 | 173 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svaté Alžběty Uherské.

svatá Alžběta Uherská Její otec a matka sv. Anežky České byli sourozenci. Už jako dítě byla zasnoubena a od čtyř let vychovávána na dvoře svého budoucího manžela na hradě Wartburgu v Durynsku; ve 14 letech se za něho provdala, prožila s ním šest šťastných let a měla tři děti. Po jeho smrti byla z hradu vyhnána, nejprve žila v podhradí v Eisenachu a potom odešla do Marburgu, kde žil její duchovní vůdce; dala tam postavit nemocnici, žila mezi terciářkami františkánské řehole a sloužila nejchudším a nejubožejším.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 17. 11. 2016 | 208 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o pravém pastýři, pastvě, cestě, následování, lásce ...

Pane Ty jsi pastýř i pastva svých věrných … ... ty nás neomylně vedeš cestou života, znáš nás všechny jménem a den co den každého z nás jednotlivě voláš.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 16. 11. 2016 | 206 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

33. neděle v mezidobí

Trpělivostí zachráníte svou duši. Trpělivostí zachráníte svou duši.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 13. 11. 2016 | 189 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 225 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE