Vítáme Vás na webu nejsevernější farnosti v České republice.
Boží doteky

Velikonoční zamyšlení o tom, jak naplnit svůj život pokojem a radostí.

Následování Krista Opusť vše, a vše najdeš; zanech žádostivosti a získáš pokoj. Přemýšlej o tom, a když se podle toho zařídíš, porozumíš všemu.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 19. 04. 2017 | 105 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně ... Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 16. 04. 2017 | 130 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o prameni, o živé vodě a o žízni a o našem Králi.

Contemplatio od svatého Kolumbána Ty jsi pro nás vším: naším životem, naším světlem, naší spásou, naším pokrmem, naším nápojem i naším Bohem.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 14. 04. 2017 | 120 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní rozjímání o zlobě, agresivitě a hněvu a o utínání vášní.

Postní rozjímání o pomluvě a odpuštění ... Vášně utínejte tehdy, když jsou ještě mladé, utínejte je předtím, nežli k vaší škodě zmohutní, neboť pak musíte za vykonané zlo draze platit.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 11. 04. 2017 | 119 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

Květná neděle

Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce ... „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 09. 04. 2017 | 131 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o slzách, o světle, o odpuštění ...

 ... vyvedeš mě z hrobu tohoto těla ... Budeš-li plakat se mnou, dojdu spásy.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 05. 04. 2017 | 137 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

5. neděle postní

Já jsem vzkříšení a život. „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 02. 04. 2017 | 129 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o přikázání lásky, o věrnosti, o Boží dobrotě ...

Vpiš do mého srdce sladkou památku svého líbezného jména... Zaskvěj se ve mně, rozhoř ve mně svůj plamen, osvětli mě ...

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 29. 03. 2017 | 142 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

4. neděle postní

Žijte jako děti světla. „Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 26. 03. 2017 | 153 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o blízkosti a lásce Božího Syna, o Jeho povolání ...

Postní rozjímání od Anděly z Foligna ...protože je povolal a vyvolil k tomu, aby jej viděly, slyšely a aby s ním mluvily, vyžaduje, aby se varovaly všeho, co jim v tom brání.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 22. 03. 2017 | 157 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme slavnost svatého Josefa.

Svatý Josef a ... Služebníku dobrý a věrný, vejdi do radosti svého Pána.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 19. 03. 2017 | 130 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

3. neděle postní

„Já jsem to, který s tebou mluvím.“ „Já jsem to, který s tebou mluvím.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 19. 03. 2017 | 160 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o plamínku, o zasáhnutí Boží milostí, o cestě očisty srdce ...

Meditace postní od Viléma ze St. Thierry Boží milost někdy letmo a velmi jemně zasáhne jeho smysly a přivede jej k sobě.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 03. 2017 | 168 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

2. neděle postní

A byl před nimi proměněn ... „Vstaňte, nebojte se!“Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 12. 03. 2017 | 179 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o rozsévači a zasévání, o přijetí a naslouchání, o lehkomyslnosti a zoufalství ...

Duchovní zamyšlení od Jana Zlatoústého! Pokud lidé nesplnili, co se od nich očekávalo, není za to odpovědný rozsévač, který prokázal lidem tak velkou lásku.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 08. 03. 2017 | 194 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

1. neděle postní

 ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.’ „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.’“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 05. 03. 2017 | 192 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Postní zamyšlení o sobě a o Bohu, o mém životě s Ním a bez Něho ...

Přijď, Pane Ježíši, a hledej každého člověka ... Dej, ať žiji věrně v souladu s dary, kterými jsi mě zahrnul.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 01. 03. 2017 | 222 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

8. neděle v mezidobí

Ani Šalomoun nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 26. 02. 2017 | 181 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o Boží lásce k člověku, k jeho proměně, k jeho spasení ...

Zamyšlení  Baldovína z Canterbury. Zbav mě, Pane, tohoto kamenného srdce. Dej mi nové srdce, srdce z masa, srdce čisté!

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 22. 02. 2017 | 240 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

7. neděle v mezidobí

... a ten chrám jste vy! Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 19. 02. 2017 | 172 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Boží doteky

Zamyšlení o modlitbě, o cestě k ní, o naslouchání o ni ...

Meditace Jana Klimaka Modlitba je pramenem ctností, pokrmem duše, výrazem naděje a odstranění smutku. Modlitba ukazuje, kde se na naší životní cestě nacházíme, a je předzvěstí věčné slávy.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 02. 2017 | 213 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

6. neděle v mezidobí

Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je život a smrt, každému dá Bůh to, co kdo bude chtít.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 12. 02. 2017 | 218 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svaté Scholastiky a zítra oslavíme památku Panny Marie Lurdské.

Panna Marie Lurdská Až nakonec pozvedla ruce do výšky, upřela oči k nebi a řekla mi, že je Neposkvrněné Početí.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 10. 02. 2017 | 314 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Pavla Mikiho a jeho druhů.

Tato cesta mě učí, abych odpustil nepřátelům ... Když byly kříže zasazeny do země, bylo podivuhodné sledovat neohroženost všech.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 06. 02. 2017 | 225 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

5. neděle v mezidobí

... zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 05. 02. 2017 | 206 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 226 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE