Vítáme Vás na webu nejsevernější farnosti v České republice.
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatých Jana de Brébeuf, Izáka Joguese a Pavla od Kříže.

Tak milovali .... a život svůj pro Něho obětovali!!! Vezmu kalich tvých bolestí z tvé ruky a budu vzývat tvé jméno.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 19. 10. 2016 | 104 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

29. neděle v mezidobí

Přijď království tvé, Pane! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane!
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 16. 10. 2016 | 103 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svaté Terezie z Avily, pozítří památku svatého Ignáce Antiochijského, a svatého Lukáše.

Sv. Lukáš A tak rozesílá své učedníky, aby šli kázat, a rozesílá je dva a dva, neboť jsou dvě přikázání lásky, láska k Bohu a láska k bližnímu.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 10. 2016 | 106 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

28. neděle v mezidobí

... pak přijď a následuj mě! „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 09. 10. 2016 | 104 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Františka, pak budeme slavit památku svatého Bruna a nakonec památku Panny Marie Růžencové.

svatý Bruno Jásám nad tím, že roste ovoce vašich ctností; ale mám bolest sám nad sebou a stydím se, že nečinně a tupě setrvávám v bídě svých hříchů.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 04. 10. 2016 | 145 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

27. neděle v mezidobí

... Bůh ‘učinil lidi jako muže a ženu’. ‘Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.’

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 02. 10. 2016 | 124 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

26. neděle v mezidobí

Kdo není proti nám, je s námi. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 25. 09. 2016 | 137 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku Ondřeje Kim Taegona, zítra svátek svatého Matouše, pak památku P. Pia.

P. Pio Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mne.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 21. 09. 2016 | 146 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

25. neděle v mezidobí

Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci ... Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 18. 09. 2016 | 134 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku Panny Marie Bolestné a zítra památku svaté Ludmily.

Panna Marie Bolestná I tvou vlastní duší pronikne meč.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 09. 2016 | 177 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek Povýšení svatého kříže.

Povýšení svatého kříže Tolik toho má v moci kříž a kdo má kříž, má poklad.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 14. 09. 2016 | 154 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Jana Zlatoústého.

svatý Jan Zlatoústý Vybízel křesťany k péči o chudé, volal po sociální spravedlnosti a otevřeně káral rozmařilý způsob života ve městě a u císařského dvora.


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 13. 09. 2016 | 148 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

24. neděle v mezidobí

„Ty jsi Mesiáš!“ Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 11. 09. 2016 | 143 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek Narození Panny Marie.

svátek Narození Panny Marie Nuže ať zpívá a plesá všechno stvoření, každý ať přispěje k radosti svátku.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 08. 09. 2016 | 229 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

23. neděle v mezidobí

Otevři se ... Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 04. 09. 2016 | 143 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Řehoře Velikého.

svatý Řehoř Veliký ... sám začal užívat titulu "služebník služebníků Božích".

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 03. 09. 2016 | 190 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

22. neděle v mezidobí

... a budeš blahoslavený ... Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 28. 08. 2016 | 176 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme svátek svatého Bartoloměje, pak památku svaté Moniky a Jana Křtitele.

svatý Bartoloměj Podle Eusebia hlásal evangelium v Indii a v Arménii, kde také podstoupil mučednickou smrt, když z něho zaživa sedřeli kůži.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 24. 08. 2016 | 209 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Pia X. a zítra památku Panny Marie Královny.

Panna Marie Královna Neboť Maria byla milosti plná, byla dílem podivuhodným, ...
Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 21. 08. 2016 | 183 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

21. neděle v mezidobí

Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život. Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 20. 08. 2016 | 175 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme památku svatého Bernarda.

svatý Bernard Láska si sama stačí, líbí se sama sebou a kvůli sobě. Je sama sobě zásluhou i odměnou. Láska nehledá důvod ani plod svého bytí mimo sebe: jejím plodem je to, že miluje. Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval.


Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 20. 08. 2016 | 168 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Dnes slavíme slavnost Nanebevzetí Pannny Marie a zítra památku svatého Štěpána Uherského.

Nanebevzetí Panny Marie Objevuješ se ve své kráse, jak je to psáno, a tvé panenské tělo je celé svaté a čisté, je celé Božím příbytkem.Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 15. 08. 2016 | 191 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Liturgický rok

20. neděle v mezidobí

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán!Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 13. 08. 2016 | 152 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Zajímavé

Včera jsme slavili svátek Proměnění Páně, pak budeme slavit památku svatého Dominika, svaté Terezie Benedikty, svatého Vavřince a svaté Kláry.

svatá Klára „Přitahuj mě, a poběžíme za tebou po vůni tvých mastí, nebeský Ženichu. Poběžím a nezemdlím, dokud mě neuvedeš do vinného sklepa, dokud tvá levice nebude pod mou hlavou a tvá pravice mě nebude šťastně objímat a nepolíbíš mě blaženým polibkem svých úst.“

Celý text zde...

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 07. 08. 2016 | 267 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-25 | následující | Celkem 225 článků

Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE