kaple svaté Anny

Chcete jít s námi po Křížové cestě? Pojďte, nebojte se!

Křížová cesta ... Bůh vidí současně oběť Kristovu s naším životem. Každodeně lidé trpí a v bolestech umírají. Tak náš Pán pokračuje ve své oběti nebeskému Otci za spásu člověka. Křížová cesta je vlastně cesta životem.
Getsemanská zahrada


Bůh vidí současně oběť Kristovu s naším životem. Každodeně lidé trpí a v bolestech umírají. Tak náš Pán pokračuje ve své oběti nebeskému Otci za spásu člověka. Křížová cesta je vlastně cesta životem.

I. zastaveníI. zastavení - Ježíš je odsouzen

Ježíš snáší pokoření, křivdu, výsměch - všechno mlčky, i když je odsouzený na smrt. A já nedovedu mlčet, odmlouvám, bráním se. Pane, nauč mě mlčet, když je mi křivděno, a ať sám nikomu nekřivdím.

II. zastaveníII. zastavení - Ježíš na sebe bere kříž

Ježíš přijímá kříž, sám ho bere. Za mne, za toto město, za tuto vesnici, za tuto farnost, za celý svět. Já se však kříže bojím. Pane, dej mi sílu brát svůj kříž jako pokání za sebe, ale i za druhé.

III. zastaveníIII. zastavení - Ježíš padá pod křížem

Kříž tíží a Ježíš nenaříká, nestěžuje si, neuhýbá pronásledování. Já kličkuji a uhýbám všem nepříjemnostem, i těm, které mi přináší můj křesťanský postoj k životu. Pane, pomoz mi pochopit, že kříž je nutnou záležitostí v životě křesťana i celé církve.

IV. zastaveníIV. zastavení - Ježíš se setkává s matkou

Bolestné setkání. Pohledy Matky a Syna se setkávají ve vzájemném povzbuzení. Jak se dívám já? Pane, ať můj pohled vždy dokáže povzbudit, když zrovna nemohl udělat víc.

V. zastaveníV. zastavení - Šimon pomáhá Ježíšovi

Šimon se nejdříve zdráhá, ale pod dotekem Kristovy lásky přece pomáhá. A Ježíš, jednorozený Syn Boží, si nechává pomoci od člověka. Jak málo mám já pokory, když těžko přijímám pomoc podávanou s láskou. Pane, odpusť mi mou domýšlivost, ža na všechno chci stačit sám.

VI. zastaveníVI. zastavení - Veroničin skutek lásky

Veronika se nebála k Tobě přistoupit. Neodvrátila se, viděla potem a krví zalitou tvář, a neváhala Ti ulehčit. A já často nevidím, odvracím se, lhostejně přejdu. Pane, dej, ať mi nikdy nechybí soucit a statečnost!

VII. zastaveníVII. zastavení - Druhý pád

Ježíš znovu padá. Moje chybné kroky ztěžují jeho krok. Ještě stále vidím víc chyby druhých než svoje. Pane, ať v chybách druhých vidím chyby svoje.

VIII. zastaveníVIII. zastavení - Ježíš potkává Jeruzalémské ženy

Ježíš žádá lásku a ne soustrast. Já, stejně jako ženy z Jeruzaléma, umím spíš naříkat, než milovat. Pane, ať se všechny děti dovědí o Tvé lásce a ať ji poznají na nás.

IX. zastaveníIX. zastavení - Ježíš padá potřetí

Hrubostmi pobízejí Ježíše, aby vstal. On jim odpouští a modlí se za ně. Mně je protivné sebemenší pohrdání, urážka, šikanování .... Pane, prosím Tě za naše nepřátele, dej jim svou milost a nám dobrou vůli odpouštět.

X. zastaveníX. zastavení - Ježíše svlékají

O všechno Ježíše obrali, zacházejí s ním hůř než se zločincem, o on je stále tichý, odevzdaný, všeho se zříká. A já mnohdy toužím po tom, co mít nemusím, domáhám se i toho, bez čeho se obejdu.

XI. zastaveníXI. zastavení - Ukřižování

Ježíše přibíjejí na kříž. Přijímá dobrovolně i tuto zcela lidskou bolest. A já často v nemoci nad bolestí reptám a naříkám. Pane, přijmi i moje bolesti jako můj dar, jako mou oběť.

XII. zastaveníXII. zastavení - Ježíšova smrt

Ježíš umírá, lidé se rozešli, skončila podívaná. Zůstává jen pár nejbližších. Patřím i já k těm, kdo jsou stále s Ježíšem? Pane, dej, ať i já vytrvám v pevné víře, naději a lásce.

XIII. zastaveníXIII. zastavení - Ježíš sňat z kříže

Maria přijímá odevzdaně mrtvé tělo svého Syna. Přjímám i já Boží vůli klidně a s důvěrou? Pane, kéž jsem i já ochotný dát svůj svobodný a volný souhlas ke Tvé vůli.

XIV. zastaveníXIV. zastavení - Ježíš pohřben

Ježíšovo tělo leží v hrobě a čeká na vzkříšení. Věřím ve vzkříšení? Věřím ve věčnost? Pane, ať se dovedu zříci všeho, co by mi bránilo na cestě do Tvého věčného království.

Křížová cesta ...Sdílet

| Autor: Martin Kerhart | Vydáno dne 02. 04. 2014 | 4313 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Externí odkazy na nová on-line videa a audia (mp3):

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Hosting zajištuje apoštolát A.M.I.M.S., na jehož činnosti se podílí FATYM a Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné (OMI). Provozuje též TV-MIS.cz (on-line křesťanská internetová televize s programem na vyžádání - on-demand - zdarma) a připravuje i TV-MIS.com v ukrajinštině, ruštine a běloruštině.

Obsah tohoto webu je volně šiřitelný, není-li někde stanoveno jinak. - KONTAKTY NA NÁS - ADMINISTRACE