Historie kostela Navštívení Panny Marie Lobendava

Autor: Martin Kerhart <martinkerhart[zavináč]seznam[tečka]cz>, Téma: kostel navštívení Panny Marie, Vydáno dne: 29. 03. 2011

Kostel Kostel Navštívení Panny Marie je pozdně barokní památkou s velmi vzácným obrazem svatého Jana Nepomuckého.
Kostel Navštívení Panny Marie v Lobendavě

Mezi zvláštnosti a zajímavosti chrámu patří dvoupatrová empora jejíž součástí je rozhlelý kůr pro dva orchestry a sbor, 35m vysoká věž, ve které hnízdí letní kolonie Netopýra velkého (při loňském sčítání jich zde bylo přítomno 900), a také hlavní oltář s vyjímatelnými obrazy dle liturgické doby.

Hlavní oltář i památný obraz sv. Jana Nepomuckého jsou dary, které byly dovezeny ze zrušeného kostela kláštera u Hybernů v Praze. Dispozice kostela je v poměru 40m na délku, 14m na šířku a 22m na výšku. Zajímavou památkou na II. světovou válku je několik průstřelů zdiva ve freskové výmalbě. Mírně jsou zasaženy i dřevěné empory. Pravděpodobně se jedná o pozůstatek osvobozování Lobendavy II. polskou armádou. Nejednalo se přitom o nějakou bezvýznamnou akci. O důležitosti a dramatičnosti svědčí 16 padlých polských vojáků. Součástí chrámu jsou dosud fungující varhany z dílny firmy Rieger.
Jedná se o dvoumanuálové mechanické varhany. Podobu kostela, kterou najdeme v současnosti při návštěvě Lobendavy, vtiskli stavitelé v roce 1719, přestože byla tato novostavba vystavena ničivému požáru, při které vyhořela fara, škola, rychta a další budovy, proběhla v roce 1790 rekonstrukce a chrám byl znovu obnoven. K farnosti rovněž náleží dvě samostatné kaple nacházející se na okolních kopcích. Obě dvě jsou zasvěceny rodičům Panny Marie, tedy sv. Anně a sv. Jáchymovi.

Kostel